EN İYİ ARAPÇA KURSUYüksek Kariyer Eğitim Kurumu 
 
Yüksek Kariyer Language

Education Center 
Arapça Kurs

programı

Arapça, çok geniş bir coğrafyada asırlardan beri konuşulan önemli bir dil olma özelliğini korumaktadır. Yapı bakımından bükümlü dillerden olan Arapça, İslam dini ve bu dinin kutsal kitabı Kur’an sayesinde büyük bir gelişme göstermiş ve yaygınlık kazanmıştır. Günümüzde 150 milyondan fazla insan tarafından konuşulan Arapça, beş ana lehçe öbeğine ayrılır: Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri. Ülkemizde Arapçaya duyulan ilginin temel nedeni tarih boyunca Arap ülkeleriyle geliştirdiğimiz ticari ilişkilerdir. Son yıllarda Arap ülkeleriyle olan siyasi ve ekonomik ilişkilerin artması Arapçaya olan talebi artırmaktadır.

Genel Amaçlı Kurslar

Arapça Kursları aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat), iki aylık 48 saatlik (haftada 6 saat) olarak düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir

Arapça kursları 6 temel, 4 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Arapça kurslarında diploma alan bir kursiyer, B2 düzeyine ulaşmaktadır. Arzu eden kursiyerler için C1 düzeyinde ileri Arapça kursları da verilmektedir.

Temel ve orta kurların sonunda yeterlilik sertifikası, yüksek kurların sonunda ise, M.E.B. ve  Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu  onaylı “ARAPÇA DİL SERTİFİKASI” verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı ARAPÇA DİL KURSU sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde, öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Arapça kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Arapça kurslarında Arapçayı öğreten kitap ve pratik Arapça konuşma adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri ve DVD ayrıca Arapça Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda, konuşma becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders araç-gereçleri verilmekte, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır. Arapça derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

 

Özel Amaçlı Kurslar

YDS, Mütercim-Tercümanlık sınavları gibi bazı resmî ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Konuşma Klipleri ve Konuşma Sınıfları

YÜKSEK KARİYER’de Arapça kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Anadili Arapça olan öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar YÜKSEK KARİYER kursiyerleri için ücretsizdir.


Talepler doğrultusunda Arapça konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretli konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı Kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer ücretsiz kur tekrarı yapmaktadır. Kurs içeriklerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

DÜZEYLER

ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ

SINAV DURUMU

 

TEMEL 1

A1

YOK

 

TEMEL 2

VAR

TEMEL 3

YOK

TEMEL 4

A2

VAR

 

TEMEL 5

YOK

TEMEL 6

VAR

TEMEL SERTİFİKA

ORTA 1

B1

YOK

 

ORTA 2

VAR

ORTA 3

YOK

ORTA 4

VAR

 

ORTA SERTİFİKA

YÜKSEK 1

B2

YOK

 

YÜKSEK 2

VAR

DİPLOMA

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

 

M.E.B. Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu’ n dan İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Yabancılar İçin Türkçe,… biliyor ama belgelendiremiyorsanız, Seviye Tespit Sınavlarımıza katılıp ( A1,A2…B1,B2…C1,C2…YETERLİLİK SERTİFİKASI) alarak ispat edebilirsiniz.

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT …. İNGİLİZCE YETERLİLİK SERTİFİKASI

ALMANCA SEVİYE TESPİT…     ALMANCA YETERLİLİK SERTİFİKASI

RUSÇA SEVİYE TESPİT…          RUSÇA YETERLİLİK SERTİFİKASI

ARAPÇA SEVİYE TESPİT…       ARAPÇA YETERLİLİK SERTİFİKASI

TÜRKÇE SEVİYE TESPİT…       TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI (YABANCILAR)

İÇİN ARAYINIZ…………………… 0216 383 77 03………. 0530 645 46 41

Fiyat ve Eğitimler için  ARAYINIZ…0216 383 77 03…. 0530 645 46 41

Grup Açılış Saatleri

Kurs Günleri

Kontenjan

Fiyat

10:00 – 13:00

Hafta içi Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta içi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta İçi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

19:00 – 22:00

Hafta içi Akşam

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

10:00 – 13:00

Hafta Sonu Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

 

 

 


Haberler

Tüm Haberler